Chovatelský balíček pro štěňata (očkování, čipování - MINI čip, vystavení pasu) 920,- vč. DPH / štěně


STŘÍHÁNÍ PSŮ

Provádíme stříhání a úpravu srsti psů v ordinaci nebo v pohodlí Vašeho domova. Více informací a objednání na tel: 775941242.

NÁŠ TÝMMVDr. Zuzana Baková (Nevrlá)

- studium na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno
- během studia praxe na Oddělení vnitřních chorob a Oddělení zobrazovacích metod na Klinice malých zvířat VFU Brno a na veterinárních klinikách Přerov, Vyškov, Kroměříž
- člen KVL ČR


Absolvované semináře:

Proč a jak produkty Energyvet fungují (MVDr. Milena Martincová)
Psychosomatika ve veterinární medicíně II (MVDr. Milena Martincová)
Dogfitness I (MVDr. Veronika Gesierichová)
Dornova metoda (Andrea Dunová)
Psychosomatika ve veterinární medicíně I (MVDr. Milena Martincová)
Management kardiologického pacienta
Gastroenterologie - využití nejaktuálnějších poznatků klinické dietetiky v praxi
Miniinvazivní a endoskopicky asiatované zákroky v ortopedii
Chirurgické zákroky a diagnostika patologických procesů v orofaciální krajině
Nové trendy v imunoprofylaxi psů a koček
Břišní chirurgie a laparoskopicky asistované zákroky
Novinky a mini-invazivní techniky v hrudní chirurgii, kardiochirurgii a endovaskulární zákroky u malých zvířat

Seminář Seminář Seminář Seminář Seminář
Jana Smržová - asistentka

Externí spolupracovníci:


MVDr. Renata Stavinohová
Oftalmologie - MVDr. Renata Stavinohová

renatastavinohova@seznam.cz
Tel.č. 777 283 956


2002 - 2008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství
2008 - doposud Postgraduální studium na oddělení chirurgie a ortopedie, Fakulty veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
2008 - doposud zaměření na oftalmologii (vyšetření, chirurgické úkony)
2008 - doposud výuka oftalmologie pro studenty veterinární medicíny na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně
2008 - doposud vědecká a výzkumná činnost v oblasti chirurgie malých zvířat, podílení se na řešení grantů
2008 - doposud publikace ve vědeckých časopisech, časopisech s Impact faktorem, odborných časopisech, aktivní účast na mezinárodních konferencích
2011 člen ČAVLMZ (Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, oftalmologická sekce)
2011 člen ESVO (Evropská společnost veterinárních oftalmologů)
2011 člen KVL ČR (Komora veterinárních lékařů ČR)


Stáže:

2006 měsíční stáž - Texas A&M University (oddělení chirurgie, klinika psů a koček)

2010 týdenní stáž - Department clinical science Compagnion animals, Universiteit Utrecht, oddělení oftalmologie (Prof. Dr. Michael Boevé, dipl. ECVO)

2010 týdenní stáž - Freie Universität Berlin, Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere, oftalmologie (Prof. Dr. C. Eule, DOK, dipl. ECVO)

2011 dvoutýdenní stáž - Veterinärmedizinische Universität Wien, Klinik für Kleintiere, oddělení oftalmologie, (Prof. Dr, B. Nell, dipl.ECVO)

2011 měsíční stáž - Univerzita Iowa State, USA, oddělení oftalmologie a výzkumné centrum pro prevenci a léčbu akutní ztráty zraku zvířat (Iowa University, Veterinary Clinical Sciences, College of Veterinary medicine, ophthalmology department and at the Animal Research Iowa City VA Center for Prevention and Treatment of Vision Loss DVM. Gil Ben-Shlomo resident ACVO, DVM. Siniša Grozdanič, Ph.D., DACVO, MVDr. Helga Kecová Ph.D.)


Semináře:

Mezinárodní a tuzemské semináře z oftalmologie a chirurgie ( teoretická i praktická část)
2009 Podzimní seminář měkko-tkáňové chirurgie a chirurgické onkologie, Animal hospital Postojna, Slovinsko (Dr. Jonathan Bray, DECVS)
2010 Endokrinologie psa a kočky pro praktiky, KVL Brno
2010 ECVO –mezinárodní oftalmologický kongres v Berlině
2010 ECVS – mezinárodní chirurgický kongres v Helsinkách
2011 ECVO - mezinárodní oftalmologický kongres v Berlině


Certifikát:

2010 “ 7. ročník kataraktové školy”, Sokolov, intenzivní teoretický a praktický kurz pro oftalmology. Certificate of attendance “The 7th Cataractschool” organized by ESCRS Member – extensive instructional and surgical skills training course


Ocenění:

3. místo Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků, Brno 2010
1. místo Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků Brno 2011


Záliby:

Turistika


Zvířata:

“Brněnská braka” – Žabička, Morče - Kryštof

Spolupracujeme:

Klinické laboratoře Tábor http://www.klt.cz
Laboklin http://www.laboklin.cz
Veterinární klinika Karakal http://www.vetkarakal.cz
Veterinární klinika ARVET http://www.arvet.cz
Veterinární klinika JHVET http://www.jhvet.cz
Veterinární klinika Vltava http://www.klinika-vltava.cz/
MVDr. Radek Hořejš
MVDr. Zuzana Baková, tel.: 731 188 632
BAER test | Vyšetření sluchu